Nieuwegein Fietst Gemeente Nieuwegein
 


Go Velo

Gratis deelname aan fietsstimuleringscampagne Go Velo

Wat is Go Velo

Go Velo helpt om van nieuw reisgedrag een gewoonte te maken. De deelnemers gebruiken een slimme app die alle fietsritten registreert en gefietste kilometers in het woon-werkverkeer beloont. De app geeft daarnaast feedback en stimuleert om door te fietsen.

Aanbieding voor werkgevers

Nieuwegeinse werkgevers kunnen tijdelijk gratis deelnemen aan Go Velo want de Provincie Utrecht neemt de programmakosten voor haar rekening. Organisaties betalen alleen maandelijks €2,50 per aangemelde medewerker (die al fietst) tot €5,- (voor medewerkers die overstappen van auto naar fiets). Voor MKB organisaties is deelname zelfs helemaal gratis. Wees er snel bij, want er is maar plek voor 1.000 medewerkers.

Dit krijg je:

  • digitale toolkit met communicatiemiddelen
  • online aanmeldprocedure voor medewerkers
  • app-registratie van fietsritten
  • effectmeting op maat
  • webshop voor inwisselen van gespaarde punten

Belonen

Met Go Velo stimuleer je het fietsgebruik onder je medewerkers. Zij ontvangen een beloning voor elke gefietste kilometer in het woon-werkverkeer. Jij bepaalt als werkgever de hoogte van deze beloning en de periode waarover deze wordt toegekend. Een beloning kan bestaan uit geld (dit betaal je als werkgever zelf) en/of spaarpunten per gefietste kilometer in het woon-werkverkeer (die zitten er standaard bij). Alle fietskilometers die deelnemers buiten het woon-werkverkeer afleggen, worden standaard beloond met een spaarpunt. De punten zijn in te wisselen voor producten in de webshop, donaties aan een goed doel of loten voor de Go Velo loterij.

Combineren met aanschafregeling

Je kunt ook jullie aanschafregeling voor een fiets of e-bike combineren met het Go Velo programma: hoe meer fietskilometers, hoe meer er van het aanschafbedrag wordt terugverdiend.

Coaching-app

Alle deelnemers krijgen een eigen coaching-app. Deze app registreert alle ritten, minuten en kilometers, geeft feedback en stimuleert om door te gaan.

Meer mogelijkheden

Verdere mogelijkheden om Go Velo voor eigen rekening uit te breiden: e-bike probeerweken (met online reserveringssysteem, supportdesk en effectmeting) en hulp bij het inrichten van een mobiliteitspool met deel e-bikes.

Programmaduur

De Go Velo campagne is echt gericht op gedragsverandering en beloont werkelijk fietsgebruik. Moet wel voor langere tijd toegepast worden om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen: minimaal 1 jaar, liefst 2 jaar.

Ervaringen van andere werkgevers

Volgens de provincie Noord-Brabant was B-Riders in Brabant (waar Go Velo op is gebaseerd) succesvol. Sinds de start in 2013 zouden ruim 4.000 forenzen hun auto hebben laten staan om met de fiets naar hun werk te gaan. Go Velo wordt al ingezet in Amersfoort en Leusden en binnenkort om hinder bij werkzaamheden aan de N200 bij Amsterdam terug te dringen.

Contact

https://govelo.nl/werkgevers/

Andere fietsstimuleringscampagnes

Go Velo is een van de vele fietsstimuleringscampagnes die er op de markt zijn. Andere campagnes zijn rij2op5, Trappers en Toury. Een vergelijking van de verschillende campagnes vind je hier.